zaterdag 28 november 2009

Europa Film TreasuresNaast de welbekende filmpjes op YouTube, meestal illegaal geplaatst en vaak van belabberde kwaliteit, is er nu iets nieuws. Het heet Europa Film Treasures en is een initiatief van de Europese filmarchieven. Het materiaal ziet er prachtig uit. De zwijgende films zijn voorzien van nieuwe muziek. Het Nederlandse materiaal loopt uiteen van een vaart door de Prinsengracht in 1899 en een Hollandse komedie met Annie Bos tot prachtig gekleurde beelden van de laatste Parijse mode (1926) en een Philips animatiefilm van George Pal uit 1938. http://www.europafilmtreasures.eu/

Foto's bezoek Filmmuseum
Voor het derdejaarsvak Onderzoekspraktijk van film en grafische vormgeving bezochten we de persvoorstelling van de nieuwe film Katalin Varga (Peter Strickland 2009) in het Filmmuseum.Vooraf vertelde René Wolf, hoofd distributie, over het aankoop- en distributiebeleid van het Filmmuseum.

woensdag 11 november 2009

IDFA


Het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA), het grootste documentairefestival ter wereld, is van 19 tot en met 29 november in Amsterdam te zien, in Tuschinski en Pathé De Munt. Het programma staat op de site van het IDFA. Echt een aanrader: http://www.idfa.nl/

Gast Mondriaan Stichting geeft presentatie & interview

Begin november is Jimmy Ogonga te gast bij de Mondriaan Stichting. Jimmy Ogonga is beeldend kunstenaar en Program Director bij de Nairobi Arts Trust - Centre for Contemporary Art of East Africa (CCAEA) in Nairobi, Kenia. Tijdens zijn bezoek zal Ogonga op woensdag 18 november een presentatie geven over het CCAEA waarna hij zal worden geïnterviewd door Jelle Bouwhuis, directeur van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Jimmy Ogonga komt naar Nederland binnen het Internationaal bezoekersprogramma van de Mondriaan Stichting. Binnen het bezoekersprogramma worden sinds 1996 jaarlijks een aantal buitenlandse professionals uitgenodigd voor een intensieve kennismaking met de beeldende kunst in Nederland. De bezoeken hebben als doel om, via individuele programma’s, de internationale bekendheid met en waardering voor Nederlandse kunst en vormgeving te vergroten. De gasten zijn bijvoorbeeld werkzaam bij musea en andere tentoonstellingsruimtes, zijn zelfstandig curator of criticus.
Het CCAEA zet zich in voor hedendaagse kunst en werkt als katalysator voor de creatie van belangwekkende kunstprojecten. Zowel opkomende als gevestigde kunstenaars worden mogelijkheden geboden om hen te inspireren, de ruimte te bieden voor experiment en educatie om zo de ontwikkeling van nieuwe ideeën te ondersteunen. Het CCAEA is betrokken bij symposia, lezingen, kunstenaarspresentaties en studiobezoeken om zo nieuwe doelgroepen bij hedendaagse kunst te betrekken en de dialoog over kunst gaande te houden. www.nairobi-arts.org. Het CCAEA maakt onderdeel uit van het Arts Collaboratory programma van Hivos en Stichting DOEN in samenwerking met de Mondriaan Stichting. Arts Collaboratory richt zich op de ondersteuning van beeldende kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns Amerika en de uitwisseling met culturele organisaties in Nederland, www.artscollaboratory.org.
Ogonga’s presentatie past tevens in SMBA-onderzoeksproject ‘Africa Reflected’. Hierin wordt gekeken naar de representaties van Afrika binnen de hedendaagse kunstproductie, dit met het doel om alternatieven te vinden voor het dominante, stereotype beeld dat de massamedia presenteren. Het onderzoek beoogt een kritische discussie op gang te brengen over hoe ons beeld van Afrika gevormd is en hoe we dit kunnen nuanceren via de beeldende kunst.
De presentatie vindt plaats op woensdag 18 november van 20.00 tot 21.30 uur in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, Amsterdam, T 020-4220471, www.smba.nl. Laat even horen of je aanwezig bent aan Haco de Ridder, h.deridder@mondriaanfoundation.nl.