vrijdag 30 april 2010

Graphic Design Festival Breda



Bekijk hier de fraaie leader van Studio Smack voor het Graphic Design Festival in Breda,8-30 mei 2010. Voor meer informatie, kijk hier.

dinsdag 27 april 2010

Illusions of Reality


Edouard Kaiser, Atelier des boitiers (1893)

Voor wie nog twijfelt over masters: het vak Contexts, Practices and Institutions of Intermediality van de Master Comparative Arts & Media Studies is jaarlijks toegespitst op de analyse van de ontwikkeling van een crossmediale tentoonstelling. Afgelopen najaar was dat de expositie 'The Art of Fashion' van Museum Boijmans. Komend najaar is dat de expositie Illusions of Reality van het Van Gogh Museum. 'Illusions of Reality: Naturalist painting, photography and cinema, 1875-1918' is de eerste overzichtstentoonstelling over het naturalisme.

In het laatste kwart van de 19de eeuw was het naturalisme een van de dominante stromingen in de schilderkunst. Deze fotografische stijl was grensoverschrijdend en opvallend homogeen, of het nu om Finse, Hongaarse, Franse of Amerikaanse naturalistische kunstenaars ging. Hun thema’s kozen zij uit het dagelijkse, ‘moderne’ leven: arbeiders, boeren, de gegoede burgerij, alle sociale lagen van de bevolking kwamen aan bod. In de expositie Illusions of Reality wordt het naturalisme vanuit verschillende invalshoeken belicht: de thematiek, het schilderproces en de reacties van de critici en het publiek. Ten slotte wordt de impact van deze intrigerende en vaak levensgrote werken op de vroege film getoond. Zodoende zal blijken dat op de Salons en via andere openbare tentoonstellingen de kunst zowel ter lering als ter vermaak was bedoeld, precies zoals de film aan het begin van de 20ste eeuw.

Vermoedelijk zullen nevenprogramma's bij FOAM en Filmmuseum (EYE) worden georganiseerd.

Bij het betreffende vak zullen we daarnaast ook kijken naar de vergelijking van schilderkunst, fotografie en film in het algemeen. Het vak wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met Edwin Becker, Hoofd Tentoonstellingen van het Van Gogh Museum.


Raymond Depardon, La vie moderne

Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering



Negentien vormgevingsarchieven hebben in de periode van 2007 tot 2009 een plaats gevonden bij verschillende erfgoedinstellingen, mede door de inzet van de Werkgroep Vormgevingsarchieven en een regeling van de Mondriaan Stichting. Nu enkele van deze archieven reeds ontsloten zijn en de bewerking van de andere in volle gang is, wordt het loket CRVa (Centraal Register Vormgevingsarchieven)steeds vaker gevraagd om expertise bij de praktijk van het archiefbewerken. Tijdens de studiemiddag zullen bepaalde hindernissen centraal staan waarvoor de archivaris of registrator komt te staan bij het bewerken van een vormgevingsarchief -dat qua vorm en inhoud een hybride karakter heeft- alsook de gevonden oplossingen, specifiek voor een instelling of zelfs algemeen geldend. De opgedane kennis en ervaring willen wij delen en uitwisselen met het veld tijdens de Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering op woensdag 9 juni aanstaande.

Programma
Locatie: Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

13:00 – 13:30 Inschrijving met koffie / thee
13:30 – 13:35 Welkomstwoord – Rudi Ekkart, directeur RKD
13:35 – 14:00 Lezing CRVa – Samantha Castano, projectmedewerker CRVa
14:00 – 14:30 Archiefbewerker aan het woord: Archief zilverfabrikant Van Kempen en Begeer – Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia RKD
14:30 – 15:00 Richtlijnen voor materiële verzorging, verpakking en bergen van grote formaten – Cristina Duran Casablancas, papierrestaurator Stadsarchief Amsterdam
15:00 – 15:20 Pauze met koffie / thee
15:20 – 15:50 Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven – Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker
15:50 – 16:20 Archiefvormer aan het woord: Archief Galerie Ra – Paul Derrez, galeriehouder
16:20 – 16:50 Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar – Marie Christine van der Sman, directeur NAGO
16:50 – 17:00 Nog aan te kondigen spreker
17:00 – 17:05 Afsluiting van de middag
Vanaf 17:05 Borrel

De dagvoorzitter is Anja Tollenaar, projectcoördinator CRVa.
Voor aanmelding en meer informatie over de Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering kijk hier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa)
Het CRVa biedt een overzicht van Nederlandse vormgevingsarchieven. Het is een database met gegevens over archieven van vormgevers, ontwerpbureaus, fabrikanten, designgaleries en ontwerpersverenigingen. Het CRVa is onderdeel van de Inhaalslag Vormgevingsarchieven en is gesubsidieerd door de Mondriaan Stichting. Het CRVa bevat momenteel ruim 1700 namen van vormgevers en bedrijven. Van circa 300 namen van archieven van nationaal en internationaal belang zijn er hoofdgegevens beschikbaar (volledige naam, jaartallen en specialisme). Het CRVa beoogt in de periode 2007-2010 de basisregistratie en –documentatie van in totaal een 400-tal vormgevingsarchieven uit de categorieën nationaal en internationaal belang te realiseren.

zaterdag 24 april 2010

Mortals Electric


Nederlandse première van performance door Telcosystems – 2 mei, EYE (Filmmuseum, Vondelpark 3), 19.15

Op de slotavond van de manifestatie ‘film³ [kyü-bik film]’ presenteert Telcosystems voor het eerst in Nederland de performance ‘Mortals Electric’.

‘Mortals Electric’ neemt je mee op een audiovisuele reis langs een langzaam voortbewegende wolk clusters, stroboscopische organische structuren, diepe machinale dreunen en golven digitale ruis. In interactie met computers ontwikkelt Telcosystems een vorm van live-cinema waarin menselijke expressie en geprogrammeerd machinegedrag volledig zijn vervlecht: “Ons werk gaat over de randen van je eigen waarnemingsvermogen. Je kunt de films en performances die wij maken zien als resonantiekasten. Ze brengen iets in trilling. Afhankelijk van wie je bent, resoneert er op verschillende manieren iets in je hoofd mee. Soms werkt het ook als een portal: je zit een tijdje te staren en opeens merk je dat er iets mist in je tijdsbeleving.” (interview met Telcosystems in ‘film³ [kyü-bik film]’, 2010)

De performance wordt vooraf gegaan door drie korte historische films uit de archieven van EYE Filminstituut Nederland (vh. Filmmuseum). Telcosystems is op zoek gegaan naar parels uit het verleden die mooi aansluiten of contrasteren met het eigen werk. Om te beginnen stuitte Telcosystems op een prachtige korte documentaire van Ray Eames over, jawel, telecom systemen. Ook vonden zij ‘High Voltage’, een film die computerkunstpionier James Whitney eind jaren vijftig maakte voor de Vortex Concerts in het planetarium van San Francisco. Van eigen bodem een werk van de hand van Willem Bon met de profetische titel ‘Is er overeenkomst tusschen klank, rhythme en kleurafwisseling?’. W. Bon in het tijdschrift Filmliga: “Om het experiment zoo zuiver mogelijk te houden, ben ik eerst begonnen met een filmpje, waarbij ik alle vorm en beweging wegliet. Ik filmde alleen kleurflitsen, synchroon opgenomen op een fragment van de sterk-rythmische Boléro van Ravel.”

Programma
A communications primer (Ray Eames – VS – 1953)
High voltage (James Whitney – VS - 1957)
Is er overeenkomst tusschen klank, rhythme en kleurafwisseling? (Willem Bon - NL – 1932 – Studios Joris Ivens)
Mortals Electric (Telcosystems – NL - 2009)

Telcosystems is Gideon Kiers (1975), David Kiers (1977) en Lucas van der Velden (1976). Met dank aan Ronny Temme, Joost Rekveld en het Fonds BKVB. Let op: vanwege het beperkt aantal plaatsen wordt reserveren sterk aangeraden: 020-5891400.

woensdag 14 april 2010

Masters of Amateurism: Randy Sarafan




Vrijdag 23 april 2010, 16:00 - 18:00 uur in Spui 25 te Amsterdam.

Randy Sarafan, schrijver van 62 Projects to Make with a Dead Computer, is op uitnodiging van Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion te gast in Amsterdam. Van 16:00 tot 18:00 vertelt hij in SPUI25 over hergebruik en elektronica, Instructables, DIY en Geek Chic.

Aansluitend geeft Sarafan vanaf 20:00 uur een workshop over recyclen en signeert hij zijn werk tijdens de boekennacht in het American Book Center.

Randy Sarafan is afgestudeerd aan Parsons School of Design in New York en woont in San Francisco. Momenteel werkt hij mee aan het Free Art and Technology lab en plaatst hij zijn werk onder andere op instructables.com. Enkele van zijn ontwerpen zijn de breathalyzer microphone, de twitterende bureaustoel en USB-enabled fruit.

In zijn boek 62 Projects to Make with a Dead Computer beschrijft Sarafan 62 manieren om oude computers, scanners, mobiele telefoons en mp3-spelers een nieuw leven te geven. Hij voorziet zijn ontwerpen van uitgebreide, geïllustreerde stappenplannen waar iedereen mee aan de slag kan.

Masters of Amateurism
Premsela organiseert dit jaar in samenwerking met het American Book Center een reeks presentaties op het raakvlak van amateurisme, populaire cultuur en design. Onder de titel Masters of Amateurism nodigt Premsela internationale auteurs en ontwerpers uit om te spreken over hun werk vanuit een bepaald perspectief op amateurisme, bijvoorbeeld DIY, Hacking, web2.0, bricolage en straatmode.

De volgende gast in de presentatiereeks is Frank Lehmann, auteur van Ma'Claim: Finest Photorealistic Graffiti. Op 26 juni van 16:00-18:00 uur vertelt hij tijdens het Urban Arts and Crafts Festival over zijn werk en maakt hij een eenmalige performance art-piece op het Spui.