zondag 1 maart 2009

Nieuwe publicatie Wilbert Schreurs


Docent reclamegeschiedenis Wilbert Schreurs heeft onlangs Zeker nu! Communicatie in tijden van minder (VEA 2009) gepubliceerd. Zoals het begeleidende persbericht vermeldt: '
Een sombere prognose van het CPB. De ergste crisis sinds de jaren dertig. Werkloosheid verdubbeld. Zomaar wat koppen uit de krant deze week. Maar een recessie hoeft niet per definitie een reden voor pessimisme te zijn. Het biedt ook uitstekende kansen om de band met de consument te versterken. Geen toeval daarom dat de VEA deze week haar nieuwste publicatie ‘Zeker nu! Communicatie in tijden van minder’ presenteerde.Het belang van communicatie tijdens een economische teruggang is al diverse malen onderzocht en beargumenteerd. ‘Zeker nu!’ maakt al die onderzoeken toegankelijk voor de brede groep mensen die werkzaam is in de communicatiebranche en daarbuiten. Frans Blanchard, directeur VEA: ‘Deze publicatie pleit ervoor om, nu de budgettaire ruimte minder is, nog meer dan anders als bureau en cliënt alle creatieve en innovatie krachten te mobiliseren. Juist in ‘tough times’ kan creativiteit ervoor zorgen dat met minder meer wordt bereikt.' Zie ook http://www.reclameweek.nl/.

Geen opmerkingen: