vrijdag 9 oktober 2009

Symposium Cassavetes


Onder de titel 'Life Is not Enough. Cassavetes, creativeness and contemporary screen culture' organiseren het Filmmuseum en de vakgroep Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam een seminar over het werk van John Cassavetes. Cassavetes geldt als boegbeeld van de onafhankelijke cinema; zijn eigenzinnige opvattingen over film maken, acteren en creativiteit zullen uitgebreid aan de orde komen. ‘Het leven is niet genoeg’, zei Cassavetes ooit over zijn films, waarin de menselijkheid van zijn personages zich ten volle ontvouwt voor de camera. In de hedendaagse mediacultuur, door de Franse situationist Guy Debord kritisch bestempeld als ‘spektakelmaatschappij’, zijn Cassavetes eigenzinnige films van blijvende betekenis. Het seminar onderzoekt ook de relevantie van Cassavetes’ werk voor de hedendaagse beeldcultuur, waarin het Do-It-Yourself-credo leidend is geworden. Naast lezingen van o.a. Gerwin van der Pol en Patricia Pisters wordt Cassavetes' film Faces vertoond. Tijd/plaats: zaterdag 31 oktober, 10.00-17.30 uur, Filmmuseum, Vondelpark 3, Amsterdam. Deelname aan het seminar € 15; met reductie € 12,50; studenten en Vrienden € 10. Reserveren via t. 020-5891 400. Zie ook http://www.filmmuseum.nl/.

Geen opmerkingen: