maandag 25 januari 2010

ScriptieprijsDe jaarlijkse Scriptieprijs van de Faculteit der Letteren 2009-2010 is vandaag gewonnen door onze voormalige masterstudente Lena Wilde. Lena heeft de theorievorming binnen de master Comparative Arts & Media Studies toegepast op een eigentijds voorbeeld, Julie Taymors filmmusical Across the Universe (2007). Vraag hierbij was: Met welke middelen tracht de musicalfilm Across the Universe de betrokkenheid van de toeschouwer te vergroten? Lena heeft de potentieel uitgebreide theorievorming ingetoomd door de studie Remediation van Bolter & Grusin en de daarbinnen gehanteerde termen immediacy en hypermediacy als methodologisch vertrekpunt te nemen. Daardoor kreeg de scriptie een scherpe focus. Lena heeft vervolgens via Rick Altmans boek The American Filmmusical kunnen vaststellen dat én hoe de moderne filmmusical door digitale technieken wordt geremedieerd. Haar eigen analyses van de twee droomscènes met 'Strawberry Fields Forever' en 'I want you/She so’s heavy' geven in dat kader goed aan, dat ze in staat is opgedane kennis toe te passen en eigen resultaten af te zetten tegen de stand van de wetenschap. Bij beide scènes concludeerde Lena dat geluid het beeld leidt en er een overgang valt te constateren van een realistisch werkende transparantie (de immediacy) naar een modus die de eigenschappen van het medium toont (hypermediacy). Juist door het wisselen daartussen valt de toeschouwer van de ene verbazing in de andere. En in plaats van identificatie met het karakter wordt de film zo een beeld- en geluidsspektakel voor de toeschouwer.
Wij feliciteren Lena met het behaalde resultaat.V.l.n.r. Elseline Vester (Directeur Onderwijs, Faculteit der Letteren), prof. Jan van den Boeft (juryvoorzitter)en Lena Wilde (Algemene Cultuurwetenschappen). Foto Patrick Joziasse.

Geen opmerkingen: