woensdag 23 maart 2011

Voorlichting nieuw programma

Komend academiejaar (2011-2012) zullen alle opleidingen, zowel bachelor als master, een grondig herzien onderwijsprogramma volgen. Daar liggen verschillende motieven aan ten grondslag. Op dinsdag 29 maart zal de Bachelor-Opleidingscommissie van Kunst & Cultuur tijdens een algemene voorlichting voor alle studenten Kunst en Cultuur de opbouw en mogelijkheden van het nieuwe programma toelichten. Uiteraard is er ook tijd gereserveerd voor vragen, zowel tijdens de voorlichting zelf als tijdens de borrel die erna wordt aangeboden. De voorlichting zal plaatsvinden in zaal 11A-02, van 17.30 tot 18.30 uur. De programmawijziging kan voor een aantal studenten aanpassing van het studieprogramma vergen. Voor individuele overgangsprogramma’s kunnen studenten contact opnemen met de studiebegeleider. Kortom, als je niet voor verrassingen wilt staan, kom 29 maart en steek je licht op!

Geen opmerkingen: