woensdag 16 december 2009

Stagiair(s) (m/v) gezocht voor gegevensinvoer vormgevingVoor het project Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is de afdeling Moderne en Hedendaagse Kunst op zoek naar één of twee stagiairs. De stage bestaat uit twee onderdelen die na elkaar worden uitgevoerd, door één of twee studenten. De stage betreft het opzoeken en invoeren van gegevens over Nederlandse vormgevers en over vormgevingsarchieven, van circa 1850 tot heden. Het CRVa is een database met gegevens over archieven op het gebied van vormgeving. Dit gegevensbestand functioneert in combinatie met RKDartists& , waarin biografische gegevens over o.a. vormgevers staan. Onze voorkeur gaat uit naar master studenten van een studierichting op het gebied van vormgevingsgeschiedenis, erfgoed of archivistiek. Affiniteit of ervaring met digitale ontsluiting is gewenst.

Het eerste deel van de stage gaat om invoeren in RKDartists&. Records van circa 300 vormgevers (ontwerpers, kunstnijveraars, galeries, bureaus of bedrijven) moeten worden toegevoegd of aagevuld. De bronnen voor het invoeren zijn de collecties van het RKD (Bibliotheek, Beelddocumentatie en Persdocumentatie), enkele specifieke handboeken en het internet. Een onderdeel van het systematich invoeren is het beschrijven via thesaurustermen. De stagiair volgt een workshop invoeren in RKDartists& en wordt mede begeleid door de conservator databases Rieke van Leeuwen. Het tweede deel van de stage gaat om het invoeren van gegevens over circa 50 archieven op het gebied van vormgeving in het CRVa, in combinatie met het aanvullen van de bijbehorende records in RKDartists&. De bronnen voor het invoeren in het CRVa zijn voornamelijk archiefinventarissen die (via internet) te vinden zijn bij archiefdiensten in Nederland, telefonische navraag bij archiefdiensten, de collecties van het RKD (Bibliotheek, Beelddocumentatie en Persdocumentatie), enkele specifieke handboeken.
Binnen de stage is verdieping mogelijk op bepaalde onderwerpen van het project CRVa.

Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is een projectonderdeel van het Masterplan Erfgoed Vormgevingsarchieven, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Premsela en het NAi. De hoofddoelstelling van dit project is de basisregistratie in het CRVa van 400 vormgevingsarchieven die van (inter)nationaal belang zijn. Het CRVa functioneert als intern onderzoeksinstrument en extern als publieksdienst voor archiefvormers, erfgoedinstellingen, geïnteresseerden en onderzoekers. Tevens heeft het CRVa een ondersteuningsfunctie voor het uitvoeren van het Masterplan door de Werkgroep Vormgevingsarchieven.

De werkzaamheden leveren een toevoeging op in de gegevensbestanden CRVa en RKDartists&. Daarnaast zal de student door de stage zijn of haar kennis vergroten van diverse vormgevings-disciplines, voor het grootste deel in de twintigste eeuw. De student zal vertrouwd raken met het zoeken in het genoemde bronnenmateriaal. Bovendien krijgt hij of zij ervaring met het gebruik van het Adlib systeem dat in meerdere erfgoedinstellingen wordt gebruikt.

De stageplaatsen worden elk bij voorkeur uitgevoerd voor 4 dagen per week voor de duur van 3 maanden, in de periode februari t/m april en aansluitend mei t/m juli 2010, of zo spoedig mogelijk. De stagevergoeding is € 310,- bruto per maand, bij 4 dagen per week. De stagiairs worden begeleid door de projectmedewerkers CRVa en voor wat betreft RKDartists& door de conservator databases Rieke van Leeuwen. Informatie en aanmelden: Anja Tollenaar, projectcoördinator CRVaT: 070-3339777. E: info@rkd.nl. Kandidaten worden verzocht te reageren voor 15 januari 2010.

Geen opmerkingen: