zaterdag 20 februari 2010

Stage Mondriaanstichting


Sinds 1996 nodigt de Mondriaan Stichting buitenlandse gasten uit om zich te oriënteren op de actuele ontwikkelingen in de kunst in Nederland. Zij doen dat om internationale belangstelling te wekken voor de hedendaagse kunst in Nederland en de positie daarvan in het buitenland te versterken. Elk jaar bezoeken ongeveer twintig internationale curatoren en critici Nederland. De effecten van dit bezoekersprogramma wil de Mondriaan Stichting onderzoeken en evalueren.

Hiervoor zoekt de Mondriaan Stichting een stagiaire die gedurende drie maanden bij de stichting onderzoek zal doen en een rapport zal schrijven over de effecten van het bezoekersprogramma. De stagiaire brengt in kaart welke activiteiten er naar aanleiding van het programma in het buitenland hebben plaatsgevonden en maakt een beknopte vergelijking tussen de aanpak van de Mondriaan Stichting met een aantal buitenlandse fondsen. De stage vindt plaats in de periode tussen mei en oktober 2010.

De beoogde stagiaire:
- spreekt en schrijft uitstekend Engels en Nederlands;
- heeft een vlotte pen, kan goed samenvatten en conclusies trekken;
- kan zelfstandig werken;
- heeft een ruime kennis van de hedendaagse internationale beeldende kunst sector.

De stage zal drie maanden duren en bestaat uit:
- contacten leggen met de bezoekers die deelnamen aan het programma van de Mondriaan Stichting;
- informatie verzamelen over de effecten van het bezoekersprogramma;
- citaten verzamelen van de bezoekers uit de verslagen die ze maken na hun bezoek aan Nederland;
- vergelijkingen trekken met de aanpak van een aantal buitenlandse fondsen;
- samenstellen van een overzicht van alle Nederlandse instellingen die door de bezoekers zijn bezocht.

De stichting verwacht na drie maanden een volledig en goed leesbaar rapport van de effecten van het bezoekersprogramma. In het rapport staat:
- een overzicht van de activiteiten die naar aanleiding van het bezoekersprogramma in het buitenland hebben plaatsgevonden (presentaties van kunstenaars en vormgevers, overname tentoonstellingen of samenwerkingsprojecten);
- citaten van de bezoekers over hoe zij het bezoek aan Nederland hebben ervaren;
- een vergelijking met een aantal buitenlandse fondsen;
- een overzicht van alle Nederlandse instellingen die door de bezoekers zijn bezocht.

Voor vragen, neem contact op met Maaike Lauwaert via 020/676 20 32 of m.lauwaert@mondriaanfoundation.nl. Geschreven reacties graag voor 15 maart 2010 sturen naar:

Mondriaan Stichting
t.a.v. Maaike Lauwaert
Jacob Obrechtstraat 56
1071 KN Amsterdam

Geen opmerkingen: