dinsdag 27 april 2010

Illusions of Reality


Edouard Kaiser, Atelier des boitiers (1893)

Voor wie nog twijfelt over masters: het vak Contexts, Practices and Institutions of Intermediality van de Master Comparative Arts & Media Studies is jaarlijks toegespitst op de analyse van de ontwikkeling van een crossmediale tentoonstelling. Afgelopen najaar was dat de expositie 'The Art of Fashion' van Museum Boijmans. Komend najaar is dat de expositie Illusions of Reality van het Van Gogh Museum. 'Illusions of Reality: Naturalist painting, photography and cinema, 1875-1918' is de eerste overzichtstentoonstelling over het naturalisme.

In het laatste kwart van de 19de eeuw was het naturalisme een van de dominante stromingen in de schilderkunst. Deze fotografische stijl was grensoverschrijdend en opvallend homogeen, of het nu om Finse, Hongaarse, Franse of Amerikaanse naturalistische kunstenaars ging. Hun thema’s kozen zij uit het dagelijkse, ‘moderne’ leven: arbeiders, boeren, de gegoede burgerij, alle sociale lagen van de bevolking kwamen aan bod. In de expositie Illusions of Reality wordt het naturalisme vanuit verschillende invalshoeken belicht: de thematiek, het schilderproces en de reacties van de critici en het publiek. Ten slotte wordt de impact van deze intrigerende en vaak levensgrote werken op de vroege film getoond. Zodoende zal blijken dat op de Salons en via andere openbare tentoonstellingen de kunst zowel ter lering als ter vermaak was bedoeld, precies zoals de film aan het begin van de 20ste eeuw.

Vermoedelijk zullen nevenprogramma's bij FOAM en Filmmuseum (EYE) worden georganiseerd.

Bij het betreffende vak zullen we daarnaast ook kijken naar de vergelijking van schilderkunst, fotografie en film in het algemeen. Het vak wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met Edwin Becker, Hoofd Tentoonstellingen van het Van Gogh Museum.


Raymond Depardon, La vie moderne

Geen opmerkingen: