zondag 9 mei 2010

Mastercursus RomanitàDe afdeling Kunst en Cultuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome organiseren samen een interdisciplinaire postgraduate/MA cursus over architectuur, film en ideologie in het Rome van het fascisme (1922-1943).
In de oudheid was Rome Caput mundi, de hoofdstad van de wereld. Voor het tweede Rome van de pausen en het derde Rome van de Italianen is dat grootse verleden altijd een inspiratiebron gebleven. Vooral tijdens het fascisme ging de mythe van het keizerlijke Rome een essentiële rol spelen. Romanità werd een ideologisch uitgangspunt waarin traditie en revolutie, de twee gezichten van het fascisme, elkaar ontmoetten. Het grootse verleden moest richting geven aan een grootse toekomst. De stad Rome ging onder Mussolini op de schop om te worden omgevormd tot een symbolische plaats die de ideologie van het fascisme via urbanistieke en architectonische middelen moest overdragen. Dat gebeurde door het archeologisch erfgoed in te zetten, maar ook via een aangepaste modernistische architectuur. Romanità en moderniteit speelden tijdens het fascisme ook een belangrijke rol in de cinema, het moderne communicatiemiddel van het interbellum bij uitstek. Rome is dus de plaats om deze ideologische overdracht nader te onderzoeken. De stad vertoont nog steeds vele sporen van de manier waarop zij onder het fascisme vorm kreeg. Dat maakt het mogelijk ter plekke de achtergrond en effectiviteit van de politieke liturgie van de Romanità te bestuderen en de filmische verbeelding uit het Ventennio aan de realiteit te toetsen.OPZET VAN DE CURSUS
• Docenten: dr. Ivo Blom (VU), prof.dr. Koos Bosma (VU) en dr. Hans de Valk (KNIR)
• Doelgroep: masterstudenten en promovendi van Nederlandse universiteiten (VU, UVA, UU, RUG, RUN, UL), met een achtergrond in kunst- of architectuurgeschiedenis, cultuurwetenschappen, film- of mediastudies, geschiedenis en erfgoedstudies.
• Werkvorm: literatuurstudie en verslag, twee volledige dagen college/filmvertoning aan de VU (1 oktober 2010: introductiecolleges; 8 oktober 2010: verdiepingscolleges); excursies en bezoeken op locatie (Rome; 18-31 oktober 2010); afrondend essay (november 2010).
• Studiepunten: 5 ECTS
• Aanmelding: toelatingsverzoek met daarin motivatie tot deelname aan cursus en bepaling specifiek interessegebied (ca. 1 A-4), CV, cijferlijst. Aanmeldingsformulier via onderstaande link.
Deadline: 31 mei 2010.
• Selectie: maximaal 15 deelnemers; selectie op basis van o.a. (gevolgde) studie, motivatie en studieresultaten.
Uitslag: 11 juni 2010.
• Kosten: een tegemoetkoming in het vliegticket wordt betaald door de Vrije Universiteit, overnachting ter plekke wordt aangeboden door het Nederlands Instituut in Rome; deelnemers bekostigen zelf hun maaltijden en overige consumpties.

Kijk hier voor meer informatie. Overige inlichtingen:
Praktisch: Brecht van Eyndhoven (tel. +39.06.3269621, e-mail academic.secretary@knir.it)
Inhoudelijk: Ivo Blom (e-mail il.blom@let.vu.nl) of Hans de Valk (e-mail h.devalk@knir.it)

Geen opmerkingen: