maandag 31 mei 2010

Stagiair (m/v) gezocht voor gegevensinvoer vormgevingsarchievenVoor het project Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is het Rijksbureau voor Kunsthistorische Dcumentatie (RKD) op zoek naar een stagiair. De stage betreft het opzoeken en invoeren van gegevens over Nederlandse vormgevingsarchieven, van circa 1850 tot heden. Het CRVa is een database met gegevens over archieven op het gebied van vormgeving. Dit gegevensbestand functioneert in combinatie met RKDartists& waarin biografische gegevens over o.a. vormgevers staan. Voor deze stage gaat onze voorkeur uit naar masterstudenten van een studierichting op het gebied van kunstnijverheid of vormgevingsgeschiedenis, erfgoed of archivistiek. Ervaring of affiniteit met digitale registratie is gewenst.

Het project CRVa
Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is een projectonderdeel van het Masterplan Erfgoed Vormgevingsarchieven, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Premsela en het NAi. Organisatorisch is het CRVa ondergebracht bij de Afdeling Archivalia van het RKD in Den Haag. De hoofddoelstelling van dit project is de basisregistratie in het CRVa van 400 vormgevingsarchieven die van (inter)nationaal belang zijn. Het CRVa functioneert als intern onderzoeksinstrument en extern als publieksdienst voor archiefvormers, erfgoedinstellingen, geïnteresseerden en onderzoekers. Tevens heeft het CRVa een ondersteuningsfunctie voor het uitvoeren van Masterplan Vormgevingsarchieven.

Inhoud van de stage
Records van circa 50 archieven op het gebied van vormgeving (ontwerpers, kunstnijveraars, galeries, ontwerpbureaus of bedrijven) dienen in het CRVa te worden aangevuld. Dat gebeurt in combinatie met het aanvullen van de bijbehorende records in RKDartists&. Een onderdeel van het systematisch invoeren is het beschrijven via thesaurustermen. De stagiair volgt een workshop invoeren in RKDartists&. De bronnen voor het invoeren zijn voornamelijk archiefinventarissen die te vinden zijn bij archiefdiensten in Nederland, via internet en door telefonische navraag bij archiefdiensten, of via de collecties van het RKD (Bibliotheek, Beelddocumentatie en Persdocumentatie). Binnen de stage is verdieping mogelijk op bepaalde onderwerpen van het project CRVa.

Resultaat van de stage
De werkzaamheden leveren een toevoeging op in de gegevensbestanden CRVa en RKDartists&. Daarnaast zal de student door de stage zijn kennis vergroten van diverse vormgevingsdisciplines, voor het grootste deel in de twintigste eeuw. De student zal vertrouwd raken met het zoeken in het genoemde bronnenmateriaal. Bovendien krijgt hij ervaring met het gebruik van het Adlib systeem dat in meerdere erfgoedinstellingen wordt gebruikt.

Duur van de stage, periode, vergoeding en begeleiding
De stageplaats wordt bij voorkeur uitgevoerd 4 dagen per week voor de duur van 3 maanden, in bijvoorbeeld de periode september t/m november 2010. De stagevergoeding is € 350,- bruto per maand, bij 4 dagen per week. De stagiairs worden begeleid door de twee projectmedewerkers CRVa en voor wat betreft RKDartists& door de conservator databases Rieke van Leeuwen.

Informatie en aanmelden
Anja Tollenaar, projectcoördinator CRVa
T: 070-3339777
E: info@rkd.nl
Kandidaten worden verzocht te reageren tot en met 11 juni 2010.

Geen opmerkingen: