dinsdag 18 mei 2010

Promotie Sandra Kisters


Donderdag 20 Mei, 13.45 uur, promoveert Sandra Kisters, ex-ACWer (dat toen nog Woord en Beeld heette), op het onderwerp Leven als een kunstenaar. Invloeden op de beeldvorming van moderne kunstenaars. Auguste Rodin, Georgia O'Keeffe, Francis Bacon. Binnen die beeldvorming kijkt ze niet alleen naar geschreven bronnen maar ook naar beeldmedia als fotografie en film. Locatie: Aula van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Promotor is prof.dr. Carel Blotkamp, co-promotor dr. Graham Birtwistle. Zie ook het interview met Sandra Kisters in de Volkskrant van vrijdag 14 mei 2010, p. 41. Voorpublicaties over haar onderzoek deed Sandra Kisters al in Nexus, de Witte Raaf en Kunstlicht. Daarvoor deed ze onderzoek naar biopics over kunstenaars en organiseerde in dat kader samen met Ivo Blom het symposium The Artist's Biography on Film (2004).

Geen opmerkingen: