donderdag 10 september 2009

Artikel Connie Veugen over gender en games

In het voorjaar is Connie Veugen gevraagd een artikel te schrijven voor het feministische blad Lover, getiteld 'World of Womencraft: Gender en Games'. Het is nu verschenen in het september-nummer. Voor diegenen die dat leuk vinden, het artikel is hier online te lezen.

Geen opmerkingen: