woensdag 30 september 2009

Stageplekken bij Poetry International

Stichting Poetry International zoekt regelmatig enthousiaste stagiaires met veel interesse voor cultuur en affiniteit met poëzie. We bieden je een interessante stageplek, waarbij je in een jong team meewerkt aan de organisatie van het Poetry International Festival, de organisatie van Gedichtendag, de en andere voorkomende evenementen. Daarnaast kun je, als je dat wilt, je eigen onderzoek uitvoeren.

1. Stagiair programmering
Als stagiair programmering ondersteun je de afdeling programmering van Poetry International. Onder leiding van een programmeur werk je zelfstandig aan een of meerdere projecten, waarbij veel ruimte is voor je eigen initiatieven, ideeën en plannen. Je onderhoudt relevante contacten met samenwerkingspartners, dichters, vertalers en gasten, en voert aanvullende organisatorische en administratieve werkzaamheden uit.
2. Stagiair webredactie
Als stagiair webredactie (multimedia) ondersteun je de afdeling Poetry International Web. Je levert een inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan de werkzaamheden van de webmaster en de redacteur, bijvoorbeeld door het redigeren en toevoegen van tekst, audio- en beeldmateriaal aan de website. Daarnaast voer je aanvullende organisatorische en administratieve werkzaamheden uit. Afhankelijk van je achtergrond kan je daarnaast onderzoeken uitvoeren, migratiewerkzaamheden verrichten en/of een bijdrage leveren aan digitaal netwerkbeheer.
3. Stagiair educatie
Als stagiair educatie ondersteun je de afdeling programmering in educatieve projecten, zoals bijvoorbeeld het Poetry International Kinderfestival. Je werkt onder leiding van de projectleider zelfstandig aan het op poten zetten van het project en denkt mee over invulling van het programma. Daarbij leg en onderhoud je relevante contacten en voer je aanvullende organisatorische en administratieve werkzaamheden uit.
4. Stagiair communicatie
Als stagiair communicatie werk je mee met de afdeling publiciteit aan de communicatie rondom het Poetry International Festival in juni en Gedichtendag in januari. Je denkt mee over benadering van verschillende doelgroepen, draagt bij aan de totstandkoming van publiciteitscampagnes en materiaal, voert communicatieonderzoeken uit en onderhoudt perscontacten. Ook draag je bij aan externe communicatie door o.m. de invulling van de festivalwebsite en digitale nieuwsbrieven.

Stichting Poetry International is een literaire organisatie die zowel nationaal als internationaal toonaangevend is als het gaat om poëzie. De organisatie stelt zich ten doel aandacht te vragen voor goede poëzie uit binnen- en buitenland en de internationale uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers, -kenners en –liefhebbers te stimuleren. Literaire kwaliteit, variatie, vernieuwing en reflectie vormen de uitgangspunten van de activiteiten van Poetry international.
De belangrijkste activiteiten van de organisatie zijn het jaarlijkse Poetry International Festival, waar zo’n dertig dichters uit alle delen van de wereld te gast zijn, het internationaal opererende, gerenommeerde digitale poëziemagazine Poetry International Web en Gedichtendag. Verder vinden met enige regelmaat incidentele manifestaties plaats en stimuleert de stichting kennis van literatuur middels educatieve projecten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Gedichtendag vindt in 2010 plaats op 28 januari, het Poetry International Festival vindt komend jaar plaats van zaterdag 12 tot en met vrijdag 18 juni. Meer informatie vindt je ook op www.poetry.nl, www.poetryinternationalweb.org en http://www.gedichtendag.org/.

We zoeken jou, als het je leuk lijkt te werken binnen een internationaal toonaangevende culturele organisatie; je affiniteit met poëzie hebt; zelfstandig kunt werken; Nederlands uitstekend spreekt en schrijft; Engels spreekt en schrijft; daadkracht toont en flexibel bent. We zoeken met name stagiairs voor de periode februari/maart tot en met het festival in juni, maar afwijking van deze periode is eventueel in overleg mogelijk. De stagevergoeding bedraagt € 275,- per maand op fulltime basis, plus een vergoeding voor de reiskosten. Laat je niet weerhouden door een (te) grote dagelijkse reisafstand tussen je woonplaats en Rotterdam, samen kunnen we eventueel zoeken naar een tijdelijke oplossing.

Neem voor meer informatie over een stageplaats contact op met Marjolijn Abel, via tel. 010 – 282 27 70 / info@poetry.nl

Geen opmerkingen: